Kredi kartı ücreti iptal edilen Bankanın kredi kartını iptal etme hakkı varmıdır?

Kredi kartı ücreti iptal edilen Bankanın kredi kartını iptal etme hakkı varmıdır?

Mahkemece yapılan yargılama sonucun da, davalı bankanın kredi kartı aidatını davacı tarafından geri alınması nedeniyle feshedildiği, davalı bankanın kredi kartı üyelik sözleşmesini her zaman fesh etme hakkı olduğu, davacı tarafın kişilik hakları ağır şekilde zedelenmediği, davacının davasını ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine dair kararda hukuka aykırılık yoktur.

Yargıtay 19.Hukuk Dairesi 2017/2639 E.  ,  2018/4425 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki manevi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili ,davacının on yıl boyunca tahsil edilen kart aidatı ücretinin iadesi talebi ile davalı banka aleyhine tüketici hakem heyetine başvurulduğunu, tüketici hakem heyetince haksız alınan kart aidatının iadesine karar verildiğini, davacının   kredi kartı aidatının iadesine karar verilmesi sebebiyle davalı banka tarafından kredi kartının haksız olarak iptal edildiği gerekçesiyle kredi kartının kullanıma açılmasını, kartının iptali sebebiyle müvekkilin uğradığı zararın tazmini açısından 3.301,00-TL manevi tazminata hükmedilmesini, bankanın iptal ettiği kredi kart tek taraflı olarak iptal etmesi eyleminin kınanmasını, kınama kararının Türkiye çapında trajı 100.000,00TL fazla olan ulusal bir gazetede yayınlanmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının kredi kartının iptal edilmesinin taraflar arasındaki sözleşmeye uygun olduğunu, davacının manevi tazminat talebinin dayanaksız olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, davalı bankanın kredi kartı aidatını davacı tarafından geri alınması nedeniyle feshedildiği, davalı bankanın kredi kartı üyelik sözleşmesini her zaman fesh etme hakkı olduğu, davacı tarafın kişilik hakları ağır şekilde zedelenmediği, davacının davasını ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 24/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Not: Karar Yargıtay sitesinden alınmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*