BES Primleri karşılığında Tüketici Kredisi

BES PRİMLERİ KARŞILIĞINDA TÜKETİCİ KREDİSİ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun; 28.3.2023 tarih 32146 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan; Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yönetmeliğe eklenen 26 C Maddesi gereği; BES’li birikmiş primlerinden kaynaklanan alacaklarını, “alacağın devri sözleşmesi” ile Bankaya devredip, tüketici kredisi kullanma olanağı getirilmiştir.

Bu uygulama ile gelişmiş ekonomilerden aldığımız örnekle uygulamaya konulan BES aynı ülkelerdeki uygulamalara benzerlik getirilmiştir. Ancak, gelişmiş Ülkelerdeki sigorta primleri genellik proje hatta Uluslararası proje kredilerinde kullanılmaktadır.

Yönetmelikte bu düzenlemenin yapılmasının nedenlerinden birinin, Ülkemizde yaşanılan ekonomik sıkıntı nedeni ile gönüllü olarak BES’li olan vatandaşların, Sistemden vazgeçerek, biriken paralarını geri talep etmeleri olduğunu düşünüyorum.

6 ay sonra yürürlüğe girecek olan bu hüküm ile her Banka kendi kredilendirme esaslarını saptayacaktır.

Ancak; Yönetmelikten anlaşıldığı kadarıyla;

Kredi puanı yetersiz ve olumsuz olan BES’li, biriken sigorta priminin belli bir oranında krediye ulaşacaktır, paralel olarak Bankalar da teminatı nakit olan kredi müşterisine sahip olacaktır.

Kullandırılacak bu kredilerde, gecikme olması halinde, tüketici kredileri gibi 3 ay beklenilmeyecek, 1. Ayın sonunda temerrüt işlemi yapılacaktır.

Kullanılan kredi müddetince, BES’li ile ilgili Banka arasındaki sözleşme fesih edilip, BES primleri başka Bankaya taşınamayacaktır.

Özetle; BES’li kendi birikimini, faiz ve masraf vererek tüketici kredisi olarak kullandırılma olanağı getirilmiştir.

BES de getiri ve diğer hizmetler için ivedilikle değişiklikler yapılması gereklidir. Aksi takdirde halen sağlanamayan sistemin oturması uzun zaman daha oturmayacaktır. Yapılan düzenlemelerin sistemden ayrılmaları engellemesi umuduyla.

Hüseyin ÖLMEZ

TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*